wso shell indoXploit shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink satış deface mirror hacklink wso shell Khoa Ngoại Ngữ - Trường ĐH Tây Bắc
400
Lectures and Staffs of FFL

Giới thiệu

Sample image

Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 291/QĐ – TCTB ngày 15/10/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.

Xem thêm

Đào tạo

Sample image

Hiện tại khoa đang đào tạo các ngành: ĐHSP Tiếng Anh, CĐSP Tiếng Anh, CĐ Tiếng Anh.

Xem thêm

Nghiên cứu khoa học

Sample image

Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học thuộc thẩm quyền của khoa, gắn NCKH với đào tạo góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Xem thêm

Góc sinh viên

Sample image

Các hoạt động đoàn thể của sinh viên khoa Ngoại ngữ.

Xem thêm

Thư viện ảnh