LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ 15/12/2014 đến 21/12/2014)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 15/12/2014 đến 21/12/2014)

THỨ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(15/12)

8h00: Nhà trường làm việc với Trường ĐH Hồng Đức

                                      - PH2

TP: BGH, đại diện: HCTH, KHCNHTQT, ĐTĐH, ĐTSĐH

- 9h00: Họp tập thể lãnh đạo Trường (BTV Đảng ủy + BGH)                             - PH2

- 9h30: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ                - PH5

- Đề nghị các đồng chí khẩn trương nộp tiền CĐP quý 4.

- GV lưu ý chép lịch ra đề, coi chấm thi

-14h00:Họp BQL Dự án JICA- PH2

 

BA

(16/12)

 

- 14h00: Seminar Lý thuyết Trường lượng tử              - PH5

- 17h30: Tổng duyệt chương trình Hội thi sân khấu hóa tác phẩm văn học

                    - Sân trong Nhà A

 

(17/12)

- Bảo vệ đề cương K2 Ngôn ngữ Việt Nam

- 9h00: Họp BTC, Thư ký, Tổ giúp việc Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc          -PH2

TP: Theo QĐ

- Bảo vệ đề cương K2 Ngôn ngữ Việt Nam

- 16h30: Chia tay chuyên gia JICA - PH2

TP: BGH, BQL Dự án, Khoa Nông Lâm

 

NĂM (18/12)

- Bảo vệ đề cương K2 Ngôn ngữ Việt Nam

- Đoàn công tác đi chúc mừng Học viện Biên phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Quốc phòng, Vụ GDQP

- 14h00: Seminar Giải tích hàm và Phương trình vi phân

                                       - PH5

- Bảo vệ đề cương K2 Ngôn ngữ Việt Nam

 

SÁU (19/12)

- 8h00: Hội thảo giới thiệu Học bổng Australia                   - A2

TP: danh sách ở bảng đối diện

- Đoàn công tác chúc mừng các đơn vị quân đội trên địa bàn Thành phố

- 19h30: Hội thi sân khấu hóa tác phẩm văn học Khoa Ngữ văn

  - Sân trong Nhà A

BẢY (20/12)

-8h00: Họp triển khai công tác kiến tập sư phạm  - A2                                    

TP: Trưởng, phó đoàn kiến tập-8h30: Họp Hội đồng tuyển sinh cao học-PH2

-Khám sức khoẻ cho sinh viên K55 ĐHSP: Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh

- Thi tuyển sinh cao học

- Khám sức khoẻ cho sinh viên K55 ĐHGD: Chính trị A, Chính trị B, Tiểu học A

 

CN

(21/12)

- Thi tuyển sinh cao học

- Khám sức khoẻ cho sinh viên K55 ĐHGD: Tiểu học B, Tiểu học C, Mầm non A

- Thi tuyển sinh cao học

- Khám sức khoẻ cho sinh viên K55 ĐHGD: Mầm non B, Thể chất A, Thể chất B

- Đoàn công tác đi khánh thành Công trình tri ân tại Điện Biên

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ 24/11/2014 đến 30/11/2014)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 24/11/2014 đến 30/11/2014)

 

THỨ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(24/11)

- Thu Bảo hiểm Y tế học sinh và sinh viên (cả tuần)

- 14h00: Họp BTC + TGV hoạt động chào mừng Quốc khánh nước CHDCND Lào                        - PH2

TP: Theo quyết định

 

BA

(25/11)

- Các đơn vị gửi báo cáo tháng (qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) và kết quả xếp loại cán bộ viên chức tháng 11/2014 về Phòng HCTH

- Phát học bổng sinh viên Lào (Thứ 3, 4)

- 14h00: Seminar Lý thuyết trường lượng tử                                  - PH5

- 15h00: Họp BTV Đảng ủy   - PH2

 

(26/11)

- 8h00: Họp BCH Đảng ủy         - PH2

- 14h00: Sinh hoạt Chi bộ Phòng HCTH-QTCSVC                    - PH2

- 15h00: Sinh hoạt Chi bộ Phòng CTCT-QLNH                         - PH4

 

NĂM (27/11)

- 8h00: Họp Hội đồng thẩm định giá

                                                     - PH2

- 10h00: Họp Hội đồng xếp loại CB, VC tháng 11/2014                       - PH2

- Phát học bổng chính sách và trợ cấp sinh hoạt phí SV cử tuyển Điện Biên năm 2014 (thứ 5, 6)

- 14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh VLVH                                     - PH2

TP: theo QĐ số 1094/QĐ-ĐHTB

- 15h00: Sinh hoạt Chi bộ TC-KTTC                                     - PH2

 

SÁU (28/11)

- 8h00: Hội nghị giao ban tháng 12/2014                                        - PH2

- 16h00: Nhà trường làm việc với Bộ GD&ĐT, Hội Toán học Hà Nội về tổ chức chương trình Hội thảo khoa học “Các chuyên đề toán học bồi dưỡng học sinh giỏi Toán vùng Tây Bắc”                                 - PH2

TP: Ban Tổ chức, Ban Nội dung

 

BẢY (29/11)

- 7h30: Hội thảo khoa học “Các chuyên đề toán học bồi dưỡng học sinh giỏi Toán vùng Tây Bắc”       - A2

- Hội thao sinh viên (Thứ 7 + Chủ nhật)

- 13h30: Hội thảo khoa học “Các chuyên đề toán học bồi dưỡng học sinh giỏi Toán vùng Tây Bắc”  - A2

 

CN

(30/11)

- 7h30: Hội thảo khoa học “Các chuyên đề toán học bồi dưỡng học sinh giỏi Toán vùng Tây Bắc”       - A2

- 13h30: Hội thảo khoa học “Các chuyên đề toán học bồi dưỡng học sinh giỏi Toán vùng Tây Bắc”  - A2

 

 

 

 

English Connect - New Program for Students

Dear English Teachers,

 

 

 

Please help share the announcement below with your students.

 

 

 

------------------------------

 

 

 

The American Center Hanoi is happy to announce a new program to help you with English language test preparation!

 

 

 

If you took TOEFL, or IELTS, but did not get the minimum score required by U.S. universities; if you think you need just a little more help before you take the test (again) -- this three-month intensive course is right for you. And, of course, like everything else in the American Center - the program is free!

 

 

 

The program will start in January. Classes will take place at the AC twice a week, Wednesdays and Fridays, from 2pm to 5 pm.

 

 

 

For the thirty available slots, you need to convince us why YOU should get one -- apply today: https://creator.zoho.com/pashanoi/english-course#

 

 

 

Application deadline is 10:00am Monday, December 1, 2014.

 

 

 

If you have any questions, please email hanoiac@state.gov.

 

 

Duong Le (Mr.)
Cultural Affairs Assistant | Alumni Coordinator
Public Affairs Section
U.S. Embassy Hanoi, Vietnam
(: +84-4 3850 5000 ext: 6002
7: +84-4-3850 5120
( : +84-9 04 016 939
: : vietnam.usembassy.gov 
*: 7 Lang Ha Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

The 2015 Young Southeast Asian Initiative Academic Fellows on Environmental Issues

Dear English Teachers,

Please find the announcement below and encourage your current and former students between the ages of 18 and 25 to apply for the opportunity.

The 2015 Young Southeast Asian Initiative Academic Fellows on Environmental Issues

Hanoi, November 17, 2014 – The U.S. Mission in Vietnam seeks candidates for the 2015 Young Southeast Asian Initiative (YSEALI) Academic Fellows on Environmental Issues. Vietnamese citizens between the ages of 18 and 25, full-time undergraduate students or those who have graduated from college, university, or other institutions of higher learning who demonstrate strong leadership qualities and potential in their university, place of work, and an interest in community service and volunteerism, and have a good command of English, are invited to apply for the program. The application deadline is 5:00 PM, Monday, December 29, 2014.

 

YSEALI is President Obama’s initiative to strengthen leadership development and networking in ASEAN, deepen engagement with young leaders on key regional and global challenges, and advance people-to-people ties between the United States and young and emerging Southeast Asian leaders.

Funded by the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs, the YSEALI Academic Fellows on Environmental Issues is intensive academic program whose purpose is to provide groups of Fellows with a deeper understanding of the United States, while simultaneously enhancing their leadership skills. The Institute will consist of a balanced series of seminar discussions, readings, group presentations, and lectures. Educational travel to other parts of the United States, local site visits, and volunteer opportunities will complement the coursework and classroom activities. More information about the program, including details about how to apply, and application form, is available at https://sites.google.com/site/2015ysealiacademicfellows/

 

Duong Le (Mr.)
Cultural Affairs Assistant | Alumni Coordinator
Public Affairs Section
U.S. Embassy Hanoi, Vietnam
(: +84-4 3850 5000 ext: 6002
7: +84-4-3850 5120
( : +84-9 04 016 939
: : vietnam.usembassy.gov 
*: 7 Lang Ha Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam