LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ 20/10/2014 đến 26/10/2014)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 20/10/2014 đến 26/10/2014)

 

THỨ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(20/10)

- 10h00: Họp các đội tuyển dự thi tìm hiểu pháp luật                            - PH2

- Các đơn vị gửi kế hoạch tổ chức thi sáng tạo các sản phẩm văn hóa về Phòng CTCT-QLNH

- 15h00: Họp khoa báo cáo công tác chuẩn bị Hội thảo                     - VPK

- 14h00: Họp các đội tuyển và Tổ giúp việc thi NVSP dành cho GV      - PH2

TP: các đội tuyển + tổ giúp việc

- 15h30: Họp BTC + Tổ giúp việc Hội nghị công tác Website, Bản tin Nội bộ, Thông tin KH&CN                     - PH2

TP: Theo quyết định

 

BA

(21/10)

- 8h00: Họp xét trợ cấp xã hội cho sinh viên K52 ĐH và K53, 54 ĐH, CĐ kỳ 1 năm học 2014 - 2015          - PH2

TP: Theo QĐ số 922 ngày 29/9/2014

- 14h00: Seminar Lý thuyết trường lượng tử                                       - PH5

- 14h00: Họp Ban Quản lý Dự án JICA - PH2

 

(22/10)

- 8h00: Họp liên tịch xét chuyển công tác                                             - PH2

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện: CĐCS, ĐTN, KTTC, TCCB, Khoa TDTT

- 14h00: Họp Ban Tổ chức + Tổ giúp việc Hội thảo quốc gia về đào tạo tiếng Anh chuyên ngữ                - PH2

TP: Theo QĐ số 551 ngày 26/6/2014

 

NĂM (23/10)

- 8h00: Họp BTV Đảng ủy         - PH2

- 14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh VLVH và Ban Thư ký                - PH2

TP: theo quyết định

 

SÁU (24/10)

- 8h00: Họp BCH Đảng ủy         - PH2

- Các đơn vị gửi báo cáo tháng (qua email) và kết quả xếp loại CB, VC tháng 10/2014 về Phòng HCTH

- 14h00: Khoa Sinh - Hóa tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên dạy học tích hợp ở trường ĐHSP”

                                                    - A2

- 15h00: Sinh hoạt chi đoàn GVCB

                                                   - PH2

 

BẢY (25/10)

- 7h00: Khai mạc giải thể thao sinh viên năm học 2014 - 2015

                               - Sân bóng chuyền

TP: Theo QĐ số 923 ngày 29/9/2014

- 7h30: Hội thảo quốc gia “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh chuyên ngữ trong trong các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc”   - A2

- 13h30: Hội thảo quốc gia

                        - Phòng 104C và 105C

13h30: Tập huấn y tế học đường

TP: K 54 ĐHSPTA

                    - Hội trường B5