LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ 10/11/2014 đến 16/11/2014)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 10/11/2014 đến 16/11/2014)

 

THỨ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(10/11)

- Phát học bổng chính sách và trợ cấp sinh hoạt phí sinh viên cử tuyển Lai Châu 6 tháng năm 2014 (cả tuần)

- Đề nghị các đồng chí ủng hộ tết vì nghèo tùy lòng hảo tâm (bằng tiền mặt, quần áo , sách vở, chăn màn…) về VPK hạn cuối cùng ngày 14/11/2014

- 14h00: Họp về công tác đào tạo dự bị - PH2

TP: Phòng ĐTĐH, lãnh đạo các khoa: Toán Lý Tin, Ngữ văn, Sinh - Hóa và các GV dạy dự bị

- Các đơn vị nộp tin bài đăng Bản tin nội bộ về bộ phận BTNB

 

BA

(11/11)

 

- 14h00: Seminar Lý thuyết trường lượng tử   - PH5

- 14h00: Họp BQL Dự án JICA                               - PH2

 

(12/11)

- Các lớp nộpdanh sách sinh viên thi NVPS cấp khoa và giáo án về VPK (hạn cuối chiều ngày 12/11/2014)

- K 54 CĐSPTA và K55 ĐHSPTA nộp danh sách sinh viên làm học học sinh cho thi NVSP(chia làm 5 phòng ) về VPK

- 14h00: Đoàn thẩm định ma túy UBND tỉnh làm việc với HĐ thường trực Nhà trường

                                         - PH2

- 16h00: Họp lãnh đạo Ban biên tập Website, Bản tin nội bộ và bộ phận Bản tin nội bộ, tổ giúp việc Website       - PH2

 

NĂM (13/11)

 

- 15h00: Lễ Tổng kết và cấp chứng chỉ khóa bồi dưỡng NVSP                               - PH2

TP: Theo kế hoạch

- 17h30: Chạy chương trình ngoại khóa MPI

              - Sân Nhà A                   

SÁU (14/11)

 

- Các chi bộ nộp kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ về VPĐU

- 19h00: Ngoại khóa MPI - Sân Nhà A

BẢY (15/11)

- 8h00: Ngoại khóa công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên (Thứ Bảy + CN, theo lịch đã gửi các khoa)       - B5

14h: Thi NVSP cấp khoa – Nhà A(danh sách các phòng dán thông báo sau)

- 19h30: Hội thi Tiếng hát sinh viên chào mừng 20/11

              - Sân Nhà A

CN

(16/11)

     

 

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 10/11/2014 đến 16/11/2014)

 

THỨ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(10/11)

- Phát học bổng chính sách và trợ cấp sinh hoạt phí sinh viên cử tuyển Lai Châu 6 tháng năm 2014 (cả tuần)

- Đề nghị các đồng chí ủng hộ tết vì nghèo tùy lòng hảo tâm (bằng tiền mặt, quần áo , sách vở, chăn màn…) về VPK hạn cuối cùng ngày 14/11/2014

- 14h00: Họp về công tác đào tạo dự bị - PH2

TP: Phòng ĐTĐH, lãnh đạo các khoa: Toán Lý Tin, Ngữ văn, Sinh - Hóa và các GV dạy dự bị

- Các đơn vị nộp tin bài đăng Bản tin nội bộ về bộ phận BTNB

 

BA

(11/11)

 

- 14h00: Seminar Lý thuyết trường lượng tử   - PH5

- 14h00: Họp BQL Dự án JICA                               - PH2

 

(12/11)

- Các lớp nộpdanh sách sinh viên thi NVPS cấp khoa và giáo án về VPK (hạn cuối chiều ngày 12/11/2014)

- K 54 CĐSPTA và K55 ĐHSPTA nộp danh sách sinh viên làm học học sinh cho thi NVSP(chia làm 5 phòng ) về VPK

- 14h00: Đoàn thẩm định ma túy UBND tỉnh làm việc với HĐ thường trực Nhà trường

                                         - PH2

- 16h00: Họp lãnh đạo Ban biên tập Website, Bản tin nội bộ và bộ phận Bản tin nội bộ, tổ giúp việc Website       - PH2

 

NĂM (13/11)

 

- 15h00: Lễ Tổng kết và cấp chứng chỉ khóa bồi dưỡng NVSP                               - PH2

TP: Theo kế hoạch

- 17h30: Chạy chương trình ngoại khóa MPI

              - Sân Nhà A                   

SÁU (14/11)

 

- Các chi bộ nộp kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ về VPĐU

- 19h00: Ngoại khóa MPI - Sân Nhà A

BẢY (15/11)

- 8h00: Ngoại khóa công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên (Thứ Bảy + CN, theo lịch đã gửi các khoa)       - B5

14h: Thi NVSP cấp khoa – Nhà A(danh sách các phòng dán thông báo sau)

- 19h30: Hội thi Tiếng hát sinh viên chào mừng 20/11

              - Sân Nhà A

CN

(16/11)