Cơ cấu tổ chức

Trưởng khoa: 

ThS. Đỗ Thị Thanh Trà

Giảng viên

Phó trưởng khoa:

ThS. Đặng Nguyên Giang

Giảng viên

Phó trưởng khoa:

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Giảng viên

 

* Tổ Văn phòng khoa

1. ThS. Đỗ Thị Thanh Trà

Trưởng khoa

2. ThS. Đặng Nguyên Giang

Phó trưởng khoa

3. ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó trưởng khoa

4. CN. Phạm Thị Đỉnh

Trợ lý khoa

 

* Tổ Lý thuyết tiếng

1. ThS. Đặng Nguyên Giang

Trưởng bộ môn

2. ThS. Nguyễn Thị Hương

Phó trưởng bộ môn

3. ThS. Phạm Thị Thu Hương

Giảng viên

4. ThS. Bùi Thị Thu Hiền

Giảng viên

5. CN. Hoàng Thị Kiều Ân

Giảng viên

6. CN. Tô Thị Hiền

Giảng viên

7. ThS. Bùi Thị Diệu Quyên

Giảng viên

8. CN. Nguyễn Thị Thêm

Giảng viên

 

* Tổ thực hành tiếng gồm 09 đồng chí

1. ThS. Trần Thị Hồng Lê

Trưởng bộ môn

2. CN. Trần Thị Phương

Phó trưởng bộ môn

3. ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Giảng viên

4. CN. Đào Thị Kim Nhung

Giảng viên

5. ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

Giảng viên

6. CN. Nguyễn Đức Ân

Giảng viên

7. ThS. Trần Hạnh Nguyên

Giảng viên

8. CN. Đặng Thị Xuân

Giảng viên

9. ThS. Trần Thị Vân

Giảng viên

 

* Tổ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

1. ThS. Đặng Thị Lan

Trưởng bộ môn

2. ThS. Đỗ Thị Thanh Trà

Giảng viên

3. ThS. Ngô Thị Hằng Nga

Giảng viên

4. CN. Phạm Thị Hồng Thanh

Giảng viên

5. CN. Nguyễn Văn Minh

Giảng viên

 

* Ban Chi ủy

1. Phạm Thị Hồng Thanh

Bí thư chi bộ

2. Đỗ Thị Thanh Trà

Phó bí thư chi bộ

3. Đào Thị Kim Nhung

Chi uỷ viên

 

* Ban chấp hành công đoàn bộ phận

1. Phạm Thị Thu Hương

CTCĐ bộ phận

2. Đặng Thị Lan

Phó CTCĐ bộ phận

3. Phạm Thị Đỉnh

UVBCHCĐ bộ phận

 

* Ban chấp hành chi đoàn GVCB

 

1. Bùi Thị Thu Hiền

Bí thư chi đoàn GVCB - Bí thư liên chi khoa NN

2. Nguyễn Thị Thêm

Phó Bí thư  chi đoàn GVCB - Phó Bí thư LCĐ khoa NN

3. Tô Thị Hiền

UVBCH chi đoàn GVCB